Conservació dels aliments - Conservación de los alimentos

Catalogarem aquí la informació relativa a mètodes (actuals o ancestrals, amb prioritat per a aquests últims) de conservació de productes básics com els cereals o les patates, així com mètodes per a conservar productes peribles fora de temporada, mitjançant receptes de melmelades, compotas, adobats, etc.

Catalogaremos aquí la información relativa a métodes (actuales o ancestrales, con prioridad para estos últimos) de conservación de productos básicos como los cereales o las patatas, así como métodos para la conservación de productos perecederos fuera de temporada, mediante recetas de mermeladas, compotas, adobos, etc.

Aliments básics - Alimentos básicos Receptes - Recetas