Gestió de l'aigua

Decaleg del reg

1.- La millor aigua per a regar és la de pluja. Si es desitja fer servir aigua de l'aixeta és millor tenir-la un parell de dies en bidons perquè reposi.

2.- L'excés de reg empobreix la terra per abús de rentat, provoca malalties, atenua els colors de les flors i resta sabor als fruits. La majoria de plantes de jardí es poden marcir per excés d'aigua.

3.- La instal·lació de bols sota els testos afavoreix l'absorció d'aigua i evita el malbaratament.

4.- Durant l'estiu l'esmentada instal·lació de bols amb aigua sota els testos i la perforació de la terra per a facilitar el seu reg eviten l'evaporació i la proliferació de arrels superficials.

5.- Un reg abundant una vegada per setmana és preferible a altre menys copiós però diari.

6.- Les plantes amb flor necessiten una aportació major d'aigua i han de regar-se amb més freqüència.

7.- La flora de fulla perenne resisteix millor els rigors del clima (especialment la sequera) que la de fulla caduca.

8.- Els planters i llits de llavors han d'estar sempre humits, però no entollats.

9.- Cada estació té un moment ideal del dia per al reg: hivern, al matí; estiu, a la nit ; an la resta, al capvespre.

10.- L'ombra és el millor aliat de l'aigua quan la calor apreta. El trasllat de testos o la instal·lació d'un tendal ajuda a les plantes menys resistents.