Can Feliuà

Benvinguts a Can Feliuà, el nostre projecte d'autosuficiencia. Aquest projecte és, a la vegada, ambiciós i excitant: demostrar que a dia d'avui és possible ser autosuficient a tots els nivells, energèticament, a nivell alimentari i económicament per a un grup d'unes 16 a 20 persones.

Bienvenidos a nuestro proyecto de autosuficiencia. Este proyecto es, a la vez, ambicioso y excitante: demostrar que hoy en día es posible ser autosuficiente a todos los niveles, es decir, a nivel energético, a nivel alimentario, y a nivel económico para un grupo de unas 16 a 20 personas.

Tot començà l'any 2008 quan vàrem decidir que ja n'era prou de l'estil alienant de vida al que darrerament ens hem vist abocats. Els promotors del projecte vàrem pensar que ni han d'altres maneres de viure molt més saludables i que paga la pena intentar retornar a allò que era bo del estil de vida del nostres avantpassats.

Todo empezó el año 2008 cuando decidimos que teníamos suficiente con el estilo alienante de vida al que últimamente nos habíamos visto arrastrados. Los promotores del proyecto pensamos que hay otras maneras de vivir mucho más saludables y que merece la pena intentar retornar a aquello que era bueno del estilo de vida de nuestros antepasados.

Així vàrem començar la cerca de la finca on portar a terme el projecte, i aquest es el resultat: Can Feliuà. Una finca esplèndida, en un entorn privilegiat del Vallès Oriental, on farem, pas a pas, allò que ens hem proposat: crear un entorn de vida en el que creiem.

Así empezó la busqueda de la finca donde llevar a cabo el proyecto, y este es el resultado: Can Feliuà. Una finca espléndida, en un entorno privilegiado del Vallés Oriental, donde, paso a paso, se ha ido haciendo aquello que nos propusimos: crear un entorno de vida en el que creemos.

Seguiu-nos en aquest maravellòs camí...

Seguidnos en este maravilloso camino...