Si le puede interesar alquilarla, el enlace en AirBnB, está en esta página.

Si li pot interessar llogarla, el enllaç a AirBnB, esta en aquesta pàgina.

Productes naturals

Molts productes naturals son substituts perfectes d'altres comercials, obtinguts químicament. Es mes adient per un estil de vida autosuficient fer servir els primers.

A més de poder no comprar cap d'ells dons es poden obtenir a la pròpia finca autosuficient, en molts casos el resultat obtingut es millor o, en tot cas igual, al que obtindríem amb el seu equivalent comercial.

per a la neteja per el control de plagues