Si le puede interesar alquilarla, el enlace en AirBnB, está en esta página.

Si li pot interessar llogarla, el enllaç a AirBnB, esta en aquesta pàgina.

Autosuficiencia energética: biomasa